KURUMSAL
Misyon - Vizyon
Başkanlarımız
Yönetim Kurulu
Tüzük

CAMİA
Mektep
GS Topluluğu
GS'li E-Gruplar

FAALİYET RAPORLARI
2013
2014
2015
2016
2017

ÜYE
Banka Hesap Numaraları
Üye Başvuru Formu
Üye Arama

KÜTÜPHANE
Kitaplarımız

İLETİŞİM
Bize ulaşın
 

İletişim ve şifreniz için
0 532 277 22 67 BAŞKAN TANKUT CEBEL numaralı telefondan başvurabilirsiniz.

 

MEKTEPMEKTEP


1481 yılında II. Bayezıd’ın talimatıyla kurulan Galata Sarayı Ocağı, Enderun’a üst düzeyde eğitimli görevli yetiştirmek amacı taşımaktaydı. Enderun, Osmanlı Sarayında padişahın günlük yaşamını geçirdiği, sarayın eğitim birimlerinin, kütüphanenin, hazine odasının yeraldığı büyük bahçe içine kurulu bir kompleksti. Başta padişah olmak üzere, Saray’daki diğer görevlilerin danışabileceği bilgi sahibi kişilerin eğitimi 18. yüzyıl başlarına kadar Galata Sarayı Ocağı'nda veriliyordu.

Osmanlı İmparatorluğu’nda bürokrat ve devlet adamı yetiştiren ve bu açıdan devletin uzun süreli en önemli kaynağı olan Galata Sarayı Ocağı, 1 Eylül 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yapılan açılışla Mekteb-i Sultani adıyla yeniden devletin önemli kademelerine eğitimli eleman yetiştirmek amacıyla eğitim hizmetine başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu yıllarda başlayan Batılılaşma hareketi çerçevesinde, geleneksel eğitimin dışında batılı programları da bünyesinde barındıran bir eğitim kurumu özelliği ile Türkçe ve Fransızca eğitim veren Mekteb-i Sultani Osmanlı'da hukuksal, siyasal, ve sosyal alanda gerçekleştirilecek yenilikleri yaşama geçirecek aydın kadroların yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir.

Cumhuriyet öncesi dönemde değerli müdürleri ve öğrencileri ile her zaman vatanperver bir kurum olan Mekteb-i Sultani, Kurtuluş Savaşı sırasında gönüllü olarak cephede yeralan öğrencileri ve şehitleri ile tarih boyunca ulusal zafere katkı yapmanın haklı gururunu yaşamıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu uyarınca eğitimde birlik sağlanması için sübyan mektepleri, medreseler ve azınlık okulları arasında dini eğitim verenler kapatılırken Galatasaray Lisesi, 1868'den bu yana sürdürdüğü laik kimliği sayesinde bazı değişikliklerle ayakta kalmaya ve dönemin en güçlü okulu olmaya devam etmiştir. Okul, 1924 yılında Galatasaray Lisesi adıyla ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitimine devam etmiştir.

Eğitime büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk'ün Lise’yi iki kez ziyaret etmesi bu okula verdiği önemi ve duyduğu güveni ortaya koyarken, çevresindeki mebusların çoğunluğunun Galatasaray Lisesi mezunu olması da okulun kuruluş amacına uygun olarak devlet idaresine eğitimli eleman yetiştirdiğinin de önemli bir göstergesidir. Bu anlamda, Galatasaray Lisesi Cumhuriyet devrimleri ile getirilen çağdaş eğitimin öncülerinden olmuştur.

1965 yılında kız öğrencileri kabul etmeye başlayan Lise, 1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarına bağlı olarak Anadolu Lisesi statüsüne getirilerek eğitim süresi 8 yıla indirilmiştir.

14 Nisan 1992 tarihinde, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal arasında imzalanan protokolle, 1969 yılında kapatılan ilkokul bölümü ile üniversite kısmını da kapsayacak şekilde Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) eğitim hayatına başlamıştır. Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kanun ile Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Bu Kanun ile entegre bir eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini koruyan Kurum, üniversite rektörlüğüne bağlı Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilkokul ile eğitim hizmeti vermeye günümüzde de devam etmektedir.

Bursa Galatasaray Liseliler Derneği

Eğitim Mh.Gülseren Sk.No:2/A Yıldırım/BURSA
Telefon :  - 0 532 277 22 67 BAŞKAN TANKUT CEBEL Faks :
info@bursagsl.net